From our beverage list we can highly recommend Czech beer specials, interesting Belgium beers in bottles or homemade lemonades. Our current offer will be gladly introduced by our waiters.

  1. MENU
  2. WEEKLY SPECIALS
  3. LUNCH MENU
  4. DRINKS
  5. WINE
  6. FOR KIDS

Drinks @ Burger Bar

Soft Drinks

Homemade lemonades - according to daily offer (0.9l) ... 79 Kč      
Coca-Cola, Fanta, Sprite (0.33l) ... 39 Kč
Tonic (0.25l) ... 39 Kč
Juice Cappy (0.2l) ... 39 Kč
Water Bonaqua (0.25l) ... 29 Kč
Water Aquila, Mattoni (0.75l) ... 65 Kč
Water carafe (0,9l) ... 30 Kč
Red Bull (0.25l) ... 65 Kč
Kofola (0.4l) ... 27 Kč
Root beer  (0.33l) ... 59 Kč
Root beer float  ... 84 Kč
Ginger beer (0,15l) ... 25 Kč

Coffee

Espresso ... 45 Kč
Cappuccino ... 55 Kč
Caffe Latte ... 65 Kč
Wiener Coffee ... 65 Kč
Iced coffee ... 55 Kč
Iced coffee with whipped cream 
and ice cream ... 85 Kč
Affogato ... 69Kč
Espresso Tonic ... 75 Kč

Warm drinks

Tea ... 35 Kč
Fresh mint tea ... 65 Kč
Fresh ginger tea ... 65 Kč
Hot chocolate - served 
with mini marshmallows ... 65 Kč
Mulled wine ... 55 Kč
Grog ... 40 Kč

Czech beer on tap

Our current offer of beer specials on tap will be introduced by our waiters.

Únětice nonfilter 10° (0.3l) ... 25 Kč
Únětice nonfilter 10° (0.5l) ... 35 Kč
Pilsner Urquell (0.3l) ... 35 Kč
Pilsner Urquell (0.5l) ... 46 Kč
Birell non-alcoholic (bottle 0.33l) ... 35 Kč

Belgian bottled beer

Boucanier Carribean ... 89 Kč
Boucanier Red ... 89 Kč
Kwak ... 99 Kč
Brigand ... 89 Kč
Baptist ... 89 Kč
Delirium Tremens ... 99 Kč
Hopus ... 99 Kč
La Trape Dubbel ... 99 Kč
Orval ... 99 Kč
Pink Killer ... 89 Kč
Piraat ... 89 Kč
Tripel Karmeliet ... 89 Kč
Kasteel Bruin ... 89 Kč
Mongozo Coco ... 99 Kč

Aperitifs

Martini (0.1l) ... 65 Kč
Aperol (0.04l) ... 60 Kč

 

Rums

Zacapa 23Y (0.02l) ... 79 Kč
Pyrat XO Reserve (0.02l) ... 69 Kč
Presidente 15Y (0.02l) ... 69 Kč
Dos Maderas 5+5Y (0.02l) ... 65 Kč
Diplomatico Mantuano 8Y (0.02l) ... 65 Kč
Tasting of all rums above ... 290 Kč
Caney Blanco (0.04l) ... 59 Kč
Captain Morgan (0.04l) ... 59 Kč

Whisky

Jameson (0.04l) ... 69 Kč
Jack Daniels (0.04l) ... 79 Kč
Cardhu 12Y (0.02l) ... 99 Kč

Liquers

Becherovka (0.04l) ... 45 Kč
Gin (0.04l) ... 59 Kč
Plum brandy Jelínek, Williams Jelínek (0.04l) ... 59 Kč
Jägermeister (0.04l) ... 59 Kč
Tequila silver, gold (0.04l) ... 69 Kč
Vodka Russian Standard (0.04l) ... 59 Kč
Baileys (0.04l) ... 59 Kč
Božkov Rum, Peprmint (0.04l) ... 39 Kč
Fernet (0.04l) ... 45 Kč
Metaxa 12* (0,02) ... 59 Kč